Транспортна віза

Транспортна віза дозволяє в’їзд і короткотривале перебування з метою провадження професійної діяльності, пов’язаної з пасажирськими перевезеннями чи транспортуванням товарів наземними (водії автотранспорту) або повітряними (пілоти й інші члени екіпажу літаків) шляхами .

1. АНКЕТА з 2 фотографіями

(кольорові фото на білому фоні, розміром 3,5×4,5 см), заповнена у кожному пункті друкованими літерами, бажано італійською або англійською мовою; обов’язково із вказанням повної домашньої адреси заявника, контактного номеру телефону включно із кодом міста та з особистим підписом заявника на сторінках 3 і 4 анкети. Примірник анкети можна отримати безкоштовно у Посольстві, у Візовому центрі Італії або завантажити на сайті Посольства чи Візового Центру.

 

2. Оригінал ПИСЬМОВОГО ЗАПИТУ

від національних транспортних асоціацій України щодо здійснення міжнародних автоперевезень (ASMAP; SE SIRC; Ukrainan Road Transport and Logistic Union; AAAC;) із зазначенням кінцевого пункту призначення, тривалості та частоти поїздок територією Італії та іншими країнами ЄС, а також дані про реєстрацію автомобіля (або іншого транспортного засобу) в Україні.

 3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ:

• ДОВІДКА З МІСЦЯ РОБОТИ, на фірмовому бланку роботодавця із зазначенням номерів телефонів, адреси роботодавця, реєстраційних даних роботодавця, особових даних працівника, зокрема, дати його зарахування на роботу, займаної посади та заробітної платні (з розшифровкою щомісячної зарплати за останні 6 місяців). У довідці мають бути вказані дати поїздки та підтвердження того, що на час поїздки за заявником зберігається його місце роботи. Довідка дійсна протягом одного місяця.
АБО
у випадку роботи за контрактом надається оригінал ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ та його копія, завірена мокрою печаткою роботодавця.

• СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ підприємства, завірене мокрою печаткою роботодавця.

Приватні підприємці подають один із наступних документів:

• оригінал і копію свідоцтва/виписки про реєстрацію,
АБО
• довідку про доходи з податкової інспекції за останні шість місяців (дійсна протягом одного місяця)
АБО
• звіт за останній звітний період (згідно группи ФОП на єдиному податку) з печаттю чи квитанцією з податкової служби.

Працівники приватних підприємців подають:

• довідку з роботи із зазначенням зарплати за останні шість місяців,
• копію свідоцтва про реєстрацію роботодавця, завірену печаткою роботодавця.

 4. ОСОБИСТІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ,

ДОВІДКА (дійсна протягом одного місяцяз банку із вказанням залишку на поточному некартковому банківському рахунку, дійсному щонайменше останні 3 місяці,  та РУХУ КОШТІВ НА РАХУНКУ за останні 3 місяці;

АБО
БАНКІВСЬКА КАРТКА, дійсна за кордоном, (оригінал і копія ) й оригінал ДОВІДКИ (дійсної протягом одного місяця) з банку про стан банківського рахунку заявника (у будь-якій валюті) із вказанням П.І.Б. заявника, номера картки та залишку коштів на рахунку. У випадку надання іменної банківської картки, дійсної за кордоном, достатньо чеку з банкомату (дійсного протягом трьох днів) замість довідки з банку;

АБО

оригінали та копії ДОРОЖНИХ ЧЕКІВ;

5. МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС:

(в оригіналі та копії) на запланований термін першої поїздки, дійсний в Шенгенській зоні та з коридором 15 днів з передбаченої дати повернення. Мінімальна сума страхового покриття становить 30 000 Євро.
Поліс медичного страхування можливо придбати безпосередньо у Візовому центрі Італії.

6. ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ міжнародного зразка та ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на автомобіль.

7. ПАСПОРТИ:

• Закордонний паспорт і копія всіх його заповнених сторінок. Паспорт повинен бути дійсним принаймні три місяці після закінчення дії візи і виданим не раніше, ніж 10 років тому (ст. 12 Візового кодексу). В паспорті мають бути щонайменше 2 вільні сторінки (для візи та печаток при перетині кордону). Паспорти з подовженим терміном дії не приймаються.
• Всі інші закордонні паспорти заявника з дійсним терміном дії (та копії всіх сторінок) і з закінченим терміном дії (та копії всіх заповнених сторінок).
• Внутрішній паспорт і копію його заповнених сторінок.

Примітка:

Уся документація українською або іншою мовою (окрім італійської та англійської), за винятком внутрішнього паспорта, надається зі звичайним перекладом на італійську або англійську мову. Переклад також може бути виконаний в бюро перекладів або в інших спеціалізованих організаціях.

Наявність всіх зазначених документів ніяким чином не гарантує обов’язковість або автоматичність видачі візи.
Дипломатичне або Консульське Представництво залишає за собою право вимагати додаткову документацію.